Tác giả cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung nhận Giải thưởng Nhà nước.

14/11/2012


Thông tin doanh nghiệp 22-02-2012
23/03/2012
Thông tin doanh nghiệp

Tác giả cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung nhận Giải thưởng Nhà nước.

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN ) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải Thưởng Nhà Nước cho 32 công trình. Trong đó , Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc   Trâm – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Dược ( ảnh ) được trao giải thưởng Nhà nước với Cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung ( Crinum Latifolium L. ). Công trình này được đánh giá là xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ đã được công bố, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và  bảo vệ Tổ quốc.