Đại hội Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược nhiệm kỳ 2023 đến 2028

26/05/2023

Ngày 26/05/2023 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiên Dược ở Tân Uyên – Bình Dương, Công đoàn cơ sở của công ty đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028
Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động TP Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Văn Đại - Tổng giám đốc Công ty  cổ phần Dược phẩm Thiên Dược cùng với các đoàn viên công đoàn tham dự.
Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Ngoài ra đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới, tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

đại hội công đoàn công ty cp dp thiên dược

Đại hội công đoàn cơ sở công ty

 

Công đoàn cơ sở Công ty  Thiên Dược từ khi thành lập đến nay đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của tổ chức, ban chấp hành công đoàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất, thực hiện đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn lao động Thành phố Tân Uyên, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt các hoạt động của công đoàn. Công đoàn công ty luôn xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, việc coi trọng công tác đối thoại với người lao động là yếu tố then chốt để ổn định mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp, thông qua đó các ý kiến của người lao động tại các hội nghị đối thoại.

 

đại hội công đoàn công ty cp dp thiên dược

Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Thiên Dược báo cáo hoạt động công đoàn

 

Công đoàn cũng thường xuyên nắm bắt thông tin hai chiều về quyền và lợi ích của người lao động, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp cụ thể cho từng trường hợp. Công đoàn cũng tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ chức công đoàn như thăm hỏi, hướng dẫn công nhân lao động ký kết hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật và phối hợp với các bộ phận chuyên môn để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của người lao động về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.
Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty cũng thẳn thắn kiểm điểm nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội cũng như mọi hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tích cực và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

 

đại hội công đoàn công ty cp dp thiên dược

Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động TP Tân Uyên phát biểu

 

Với tinh thần, “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu đã lựa chọn và bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 03 đồng chí và 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Tân Uyên trong thời gian tới.

đại hội công đoàn công ty cp dp thiên dược
Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty Thiên Dược cùng với khách mời