Ts.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tham Dự Buổi Diễu Hành Kỉ Niệm 70 Năm Ngày Quốc Khánh 02/09

16/09/2015
Theo quyết định số 829/QĐ-TTg, Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) được giao chủ trì khối trí thức tham gia lễ mitting, diễu binh, diễu hành chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Từng là người nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ, Ts.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã nhận được lời mời từ Bộ KHCN tham gia vào đội ngũ 10 nhà khoa học tiêu biểu trong các lĩnh vực KH&CN đứng trên xe mô hình đại diện Khối trí thức.

Dưới cương vị là giám đốc một công ty khoa học công nghệ, bản thân cũng là một nhà khoa học, TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm định hướng công ty Thiên Dược không ngừng thực hiện các nghiên cứu khoa học để cung cấp cho đất nước những sản phẩm dược hiệu quả, chất lượng. Góp phần nâng cao sức khỏe cải thiện cuộc sống người dân, xây dựng đất nước giàu, vững mạnh và văn minh.


TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm chụp hình lưu niệm cùng các đại diện đội ngũ trí thức VN tham gia lễ quốc khánh vừa qua.

Thiên Dược